הסכמה לעיבוד נתונים אישיים של משתמשי אתר www.7heaven.ge

אני, נושא/ת הנתונים האישיים, להלן "המשתמש", נותן בזאת הסכמה לעיבוד הנתונים האישיים שלי (להלן "ההסכמה") באמצעות טפסי המשוב (להלן "הטפסים") בעת שליחת מידע באתר www.7heaven.ge וכל תת-הדומיינים.

רגע קבלת ההסכמה ייחשב כתיקת השדה הרלוונטי בטופס בכל עמוד באתר ובלחיצה על כפתור שליחת הטופס. המשתמש ייתן את הסכמתו לעיבוד הנתונים האישיים שלו/שלה לחברת H GroupContruction Ltd (להלן "המפעיל"), הרשומה בכתובת: בטומי, שד' רוסתוולי נ' 22, דירה 30, אליו שייך האתר, בתנאים הבאים:

1. הסכמה זו תינתן לעיבוד נתונים אישיים, המתבצע ללא שימוש בכלי אוטומציה, וכן עם השימוש בהם.

 2. ההסכמה תינתן לעיבוד הנתונים האישיים הבאים המועברים למפעיל באמצעות הטפסים שצוין על ידי המשתמש או אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר המצוין באתר זה:
- שם משפחה, שם פרטי, שם פטרונימי;
- תפקיד, ארגון;
- מספר טלפון;
- מדינה;
- עיר;
- אזורים, שירותים וכיווני עניין;
- כתובת דוא"ל;
- נתונים אישיים אחרים שצוינו על ידי המשתמש.

 3. המטרות של עיבוד נתונים אישיים הן:
- משוב ובקשות של לקוחות;
- הבטחת חוויות המשתמש באתר האינטרנט של המפעיל;
- כריתת הסכם משפט אזרחי עם הלקוח.

4. בעת עיבוד נתונים אישיים, המפעיל יהיה רשאי לאסוף, לרשום, לארגן, לצבור, לאחסן, להבהיר (לעדכן, לשנות), למחוק, להשתמש, להעביר (להפיץ, לספק, לגשת), לבטל פרסונליזציה, לחסום, למחוק, להרוס מידע אישי.

5. הנתונים האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים, למעט יורשיו המשפטיים של המפעיל במקרה של ניכור זכויותיהם באתר ולגורמים המעבדים את הנתונים האישיים בהוראת המפעיל ועל פי דרכו ומטעמו.

6. ההסכמה תינתן על ידי המשתמש כל עוד הדבר נחוץ למפעיל כדי להשיג את מטרות העיבוד, למשך 5 שנים לפחות.

7. הלקוחות יכולים לחזור בהם מהסכמתם באמצעות שליחת הצהרה בכתב לכתובת המפעיל (2626, בטומי, שדרות רוסטוולי 22, דירה 30).

אנשי קשר

לבירור כל הפרטים על הדירות תוכלו:

לבקר במשרדי המכירות שלנו