about.company.title

HGroup - מפתח אמין

מפתח מחזור מלא לא רק בונה מבנים, אלא בונה את המוניטין שלו ממש לבנה אחר לבנה.

HGroup - בונה דיור בשטחה של ג'ורג'יה, תוך התמקדות בבאטומי כפנינת נופש במדינה כולה.

אנחנו לא רק בונים בתים. אנו מתמחים בנדל"ן נופש, תוך התחשבות במוזרויות של אקלים, הקלה ואינדיקטורים אחרים.

מאז 2016

בשוק

150+

אנשי צוות

150 000 מ"ר

שטח בנוי

5 600+

דירות שנרכשו

200+

אזורי מסחר

אנשי קשר

לבירור כל הפרטים על הדירות תוכלו:

לבקר במשרדי המכירות שלנו